Politika privatnosti

Kontrolor:

ALKALOID AD Skoplje

Bul. “Aleksandar Makedonski” br. 12

1000 Skopje

Republika Severna Makeodnija

(u daljnjem tekstu "ALKALOID")

ALKALOID AD Skopje posvećuje značajnu pažnju zaštiti podataka o ličnosti u svakom segmentu poslovnih procesa, primenom standarda utvrđenih važećim zakonima za zaštitu podataka o ličnosti, kao i internim aktima kompanije. Ova politika privatnosti pruža opšte informacije o obradi ličnih podataka kada posetite našu veb stranicu (u daljem tekstu „web stranica“) i/ili kada je koristite na drugi način, odnosno kada se registrujete na njoj. Ova politika privatnosti je u skladu sa nacionalnim i EU Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Poštujemo vašu privatnost i prikupljamo, obrađujemo i čuvamo lične podatke na zakonit, transparentan i pošten način, u skladu sa zakonskim propisima i zakonskim osnovama navedenim u njima. Lične podatke obrađujemo u cilju efikasnog pružanja potrebne usluge, slanja informacija i što efikasnijeg odgovora na vaš zahtev. Obrada je ograničena na one lične podatke koji su neophodni za ispunjenje svrhe za koju se obrađuju.

Prikupljeni podaci se mogu obraditi u sledeće svrhe:

  • u druge svrhe za koje ste tražili, postavili pitanje ili pristali, osim ako zakonom nije drugačije određeno;
  • ako nas kontaktirate ili se povežete sa nama putem društvenih mreža;
  • da analiziramo posete našoj web stranici, identifikujemo interese korisnika i održavamo informacionu bezbednost naše veb stranice.

Pročitajte više o našoj politici korišćenja kolačića na sledećem linku.


Možete koristiti našu wseb stranicu bez otkrivanja vaših ličnih podataka. Nemate obavezu da otkrijete svoje lične podatke kao uslov za korišćenje naše veb stranice, osim ako dobrovoljno dostavite podatke za određenu svrhu.
U zavisnosti od toga kako odlučite da komunicirate sa nama, možemo prikupljati različite vrste podataka o vama. Ponekad nam ih dostavite direktno (npr. kada nam postavite pitanje, itd.), a ponekad dobijamo podatke sa veb lokacija/aplikacija trećih strana (društvene mreže).
Prikupljamo podatke preko društvenih mreža i platformi, preko sadržaja koji kreirate i delite sa nama na društvenim mrežama i platformama trećih strana ili ako ih objavite na bilo kojoj od naših stranica ili aplikacija, uključujući korišćenje aplikacija ili platformi trećih strana kao što je Facebook , Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, itd. Sadržaj može uključivati fotografije, video zapise, lične priče ili drugi sličan sadržaj koji se odnosi na ALKALOID i ALKALOID proizvode, kao i deljene podatke u cilju učešća u organizovanim takmičenjima i promotivnim aktivnostima. Za više informacija o konkursima i drugim promotivnim aktivnostima pogledajte zvanična pravila takmičenja i/ili detalje objavljene za svako takmičenje/promotivnu aktivnost posebno. Zapamtite da je sav sadržaj koji objavljujete na društvenim mrežama i platformama dostupan javnosti, pa budite pažljivi kada delite određene lične podatke. Takođe možemo da prikupljamo sve lične podatke koje javno delite i koji su deo vašeg naloga i sve dodatne informacije ili aktivnosti koje objavite na društvenim mrežama i platformama. Istovremeno, prikupljamo podatke o vama kad god sa nama komunicirate putem društvenih mreža i platformi, ali i kad god koristite funkciju društvenog umrežavanja, integrisanu na stranicama ALKALOID-a. Obrada vaših ličnih podataka je dobrovoljna i možete povući svoju saglasnost za ove svrhe u bilo kom trenutku tako što ćete videti odeljak „Koja su vaša prava“ za više informacija. Da biste saznali više o tome kako ALKALOID dobija vaše podatke sa društvenih mreža trećih strana ili da izaberete da ne delite informacije sa društvenih mreža, pročitajte politiku privatnosti dotične društvene mreže i platforme.


Pošto u potpunosti poštujemo princip minimizacije podataka, prikupljamo samo one lične podatke koji su neophodni, relevantni i ograničeni na potrebe za svrhe za koje se obrađuju.
Svaki put kada posetite našu veb lokaciju, naš web server privremeno registruje tip vašeg pretraživača, vreme posete i vezu do stranice koju ste posetili.

  • Društvene mreže i platforme: možemo prikupljati podatke putem sadržaja koji kreirate i delite sa nama na društvenim mrežama i platformama trećih strana ili ako ih sami objavite na bilo kojoj od naših stranica ili aplikacija, uključujući korišćenje aplikacija ili platformi trećih stranke, kao što su: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, itd. Sadržaj može uključivati fotografije, video zapise, lične priče ili drugi sličan sadržaj koji se odnosi na ALKALOID ili ALKALOID proizvode, kao i deljene podatke u cilju učešća u organizovanim takmičenjima i promocije. Možemo da prikupljamo sve informacije koje javno delite a koje su deo vašeg profila (npr. ime, adresa e-pošte, pol, rođendan, grad u kome živite, fotografija itd.) i sve dodatne informacije ili aktivnosti koje objavite na društvenim mrežama i platforme, u cilju pružanja informacija o korišćenju naših proizvoda i usluga, kako bismo nam pomogli da bolje razumemo vaše potrebe i očekivanja, a samim tim i da unapredimo naše usluge i proizvode, kao i da kreiramo odgovarajući promotivni sadržaj.
  • Istovremeno prikupljamo vaše lične podatke i druge informacije potrebne za učešće u takmičenjima i drugim promotivnim aktivnostima. U ovom slučaju, prikupljeni podaci se koriste isključivo u svrhu sprovođenja konkursa i drugih promotivnih aktivnosti i neće se koristiti u druge svrhe.

ALKALOID preduzima sve tehničke i organizacione mere da obezbedi najviši nivo poverljivosti i zaštite obrade vaših ličnih podataka kojima raspolaže, kako bi sprečio neovlašćeni pristup, neovlašćeno otkrivanje ili njihovu moguću zloupotrebu. Pristup vašim ličnim podacima je ograničen na one zaposlenike koji imaju stvarnu potrebu da dođu u kontakt sa tim podacima kako bi postigli svrhu za koju su dati.
Ne delimo informacije o vama i/ili vašoj poseti našem sajtu sa trećim licima, osim u slučaju angažovanja provajdera usluga, ako ih ALKALOID angažuje kao obrađivače, što će ih obavezati da postupaju u skladu sa uputstvima ALKALOID-a i obezbede zaštitu podataka o ličnosti obrađenih tokom pružanja tih usluga, u skladu sa važećim zakonskim propisima za zaštitu ličnih podataka.
Ni mi, ni naši partneri nećemo prenositi vaše lične podatke trećim licima u bilo kom obliku osim ako ne dobijemo vašu saglasnost ili smo zakonski obavezni da to učinimo. ALKALOID zadržava kontrolu nad korišćenjem ovih podataka.


Vaši podaci će biti pohranjeni samo onoliko dugo koliko je potrebno da se ispune sve gore navedene svrhe. Vaši lični podaci neće biti pohranjeni u obliku koji vam omogućava da budete identifikovani duže nego što je potrebno za postizanje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni. ALKALOID AD Skoplje čuva određene lične podatke u skladu sa rokovima propisanim zakonom ili internim aktima kompanije i samo onoliko koliko je potrebno za postizanje svrhe za koju su prikupljeni.
Ako ste dali saglasnost, mi ćemo obrađivati vaše lične podatke sve dok ne povučete svoju saglasnost. Kada se ispuni svrha za koju se lični podaci subjekta obrađuju, oni će biti izbrisani u slučaju da subjekt nije zatražio povlačenje date saglasnosti. Ako uložite osnovan prigovor na obradu ličnih podataka na osnovu legitimnog interesa, ubuduće nećemo obrađivati vaše lične podatke. Ako se pokrene pravni, upravni ili vansudski postupak, lični podaci se mogu čuvati do okončanja takvog postupka, uključujući i mogući rok za podnošenje pravnih lekova.    


ALKALOID garantuje ostvarivanje svih vaših zakonskih prava u vezi sa obradom vaših ličnih podataka. Imate pravo da zahtevate od ALKALOID-a u bilo kom trenutku:
pravo na pristup - pravo da podnesete zahtev za pristup vašim ličnim podacima, odnosno da dobijete informacije o podacima koji se obrađuju za vas i da proverite da li su oni tačni i ažurni;
pravo na ispravku – ako utvrdite da su vaši lični podaci koje obrađuje ALKALOID netačni ili nepotpuni, imate pravo da zahtevate ispravku;
pravo na brisanje - pravo da zatražite od ALKALOID-a da izbriše vaše lične podatke pod određenim uslovima određenim zakonom;
pravo na ograničenje obrade - pravo da zatražite od ALKALOID-a da ograniči obradu vaših ličnih podataka pod određenim uslovima određenim zakonom;
pravo na prenosivost podataka – pravo da dobijete svoje lične podatke u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i mašinski čitljivom formatu i da ih prenesete drugom procesoru, bez ometanja od strane ALKALOID-a;
pravo na prigovor - pravo na prigovor na osnovu konkretne situacije ako se obrada vaših ličnih podataka zasniva na legitimnom interesu ili se vrši u svrhu direktnog marketinga i za profilisanje u vezi sa direktnim marketingom, pod određenim uslovima utvrđenim zakonom; i
pravo da povučete saglasnost - imate pravo da povučete svoju saglasnost za korišćenje vaših ličnih podataka u bilo kom trenutku. Povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade, na osnovu saglasnosti pre njenog povlačenja.


Ukoliko želite da ostvarite gore navedena prava koja proizilaze iz nacionalnog i EU Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, molimo vas da pristupite sledećoj vezi popunite odgovarajući obrazac i pošaljite nam ga putem e-pošte ili adrese pošte navedene u nastavku.
 

 

 

Ukoliko imate dodatnih pitanja, možete nas kontaktirati u bilo koje vreme na:

ALKALOID AD Skoplje

bul. „Aleksandar Makedonski“ br. 12

1000 Skopje

Za službenika za zaštitu podataka

ili

na e-mail adresu službenika za zaštitu podataka: [email protected]

 

Da biste dobili neophodan odgovor, navedite sledeće informacije:

  • naziv veb stranice na koju se pozivate;
  • vašu vezu i interakciju sa nama i;
  • opis zahteva / informacija koje želite da dobijete od nas.

Ako smatrate da obrada vaših ličnih podataka od strane ALKALOID-a nije u skladu sa odredbama važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ili, ako smatrate da je neko od vaših prava na zaštitu podataka o ličnosti povređeno, imate pravo da podneti zahtev za ocenu povrede propisa o zaštiti podataka o ličnosti preko Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u Srbiji.

 

PROMENE USLOVA POLITIKE PRIVATNOSTI

Politika privatnosti se povremeno može promeniti. ALKALOID AD Skoplje će objaviti ažuriranu verziju politike privatnosti na ovoj stranici. Datum poslednje izmene 19.05.2022 Skoplje

 

POLITIKA KOLAČIĆA (COOKIES)
Da bismo razumeli kako posetioci koriste našu veb stranicu i da bismo im pružili bolje iskustvo, možda ćemo prikupiti neke od vaših podataka pomoću posebnog alata pod nazivom „Cookies".

ŠTA SU KOLAČIĆI?

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se šalju na vaš računar ili mobilni telefon kada posetite određenu veb stranicu. Vlasnici veb-sajtova često koriste kolačiće da bi olakšali rad veb-sajta ili da bi zapamtili vaše aktivnosti i preferencije, da bi obezbedili personalizovani/prilagođeni sadržaj na veb-sajtu i da bi prikazali njegovu istoriju navigacije. Veb lokacije koje posećujete mogu da čitaju ove tekstualne datoteke i pomažu da se identifikujete kada ponovo otvorite veb lokaciju.


Kolačići koje šalje vlasnik veb sajta ili provajder usluga (u ovom slučaju ALKALOID AD Skoplje) se nazivaju „kolačići prve strane“. Kolačići koje postavljaju treće strane osim vlasnika veb lokacije nazivaju se „kolačićima treće strane“.

Koristimo kolačiće za kolačiće prve i treće strane iz nekoliko razloga. Neki kolačići su potrebni iz tehničkih razloga, kako bi se omogućila funkcionalnost veb stranice i usluga koje nudimo, a smatramo ih neophodnim kolačićima. Ostali kolačići omogućavaju nama i trećim stranama sa kojima sarađujemo da pratimo i ciljamo interese posetilaca naše veb stranice i nazivamo ih kolačićima performansi ili funkcionalnosti. Na primer, koristimo kolačiće da prikupimo zbirnu statistiku ili da prilagodimo sadržaj informacija koje vam šaljemo ili predstavljamo, personalizujući na taj način vaše iskustvo dok komunicirate sa našim veb lokacijama. Treće strane takođe postavljaju kolačiće na naše veb stranice za oglašavanje, analitiku i druge svrhe.


Vrste kolačića prve i treće strane koje postavlja naša veb lokacija i svrhe za koje su postavljeni detaljno su opisani u tabeli ispod.

1. TEHNIČKI KOLAČIĆI – KOLAČIĆI ZA TEHNIČKE SVRHE

KOLAČIĆ(I) OPIS
ASP.Net ASP.net identifikator skladištenja podataka, postavljen kada se koristi metod ASP.Net session().
UniqueID Anonimna identifikacija trajanja posete za statističku analizu u cilju optimizacije veb stranice. Ne prikupljaju se lični podaci
WHGCOOKIECONSENT Zapamtite odluku o korišćenju opcionih kolačića: Čuva vašu odluku da prihvatite ili odbijete upotrebu opcionih kolačića. U ovom kolačiću se ne prikupljaju lični podaci. Trajanje: 12 meseci

2. KOLAČIĆI ZA ANALITIKA I PRILAGOĐAVANJE

Ovi kolačići prikupljaju zbirne informacije kako bi nam pomogli da razumemo kako se naše veb stranice koriste, koliko su efikasne naše marketinške kampanje ili da nam pomognu da kreiramo naše veb stranice i aplikacije kako bismo poboljšali vašu upotrebu na sajtu.


Naši partneri i mi možemo povremeno da koristimo druge tehnologije, kao što su veb svetionici, pikseli (ili čisti gifovi) i druge slične tehnologije praćenja. Ovo su male grafičke datoteke koje sadrže jedinstveni identifikator koji nam omogućava da prepoznamo kada je neko posetio našu veb stranicu. Preko njih možemo da pratimo internet saobraćaj korisnika sa jedne na drugu našu veb stranicu, da komuniciramo sa kolačićima, da razumemo da li ste došli na našu veb stranicu sa elektronskog oglasa postavljenog na veb stranici treće strane, da postavimo ciljano oglase, poboljšati funkcionalnost veb stranice i meriti uspeh naših marketinških kampanja. Većina ovih tehnologija za praćenje oslanja se na kolačiće performansi ili funkcionalnosti, a njihovo onemogućavanje može ograničiti funkcionalnost veb lokacije.


Podaci o kolačićima se ne koriste za vašu ličnu identifikaciju. Prihvatanje ovih kolačića nije neophodno za rad veb stranice, ali bi vam pružili bolje iskustvo pretraživanja.

Možete izbrisati ili blokirati ove kolačiće ako želite, ali ako to učinite, neke funkcije ove veb stranice možda neće raditi ispravno. Možete izbrisati sve kolačiće koji su već na vašem računaru i možete prilagoditi većinu pretraživača da biste ih sprečili. Ako to uradite, možda ćete morati ručno da prilagodite svoja podešavanja svaki put kada posetite veb lokaciju, a neke usluge i funkcije možda neće raditi.

Ispod su neki načini na koje možete da kontrolišete kolačiće.

Alat za podešavanje kolačića na veb lokaciji: Možete odabrati kolačiće koje želite tako što ćete posetiti centar za podešavanja TRUSTe klikom na sledeću vezu: http://preferences-mgr.truste.com/

Kontrole pretraživača: Možete da podesite ili dodate kontrole svom pretraživaču da biste prihvatili ili odbili kolačiće. Ako odbijete kolačiće, neke funkcije i funkcionalnost ove veb stranice možda neće raditi ispravno.

Onemogućavanje oglašavanja zasnovanog na najviše interesovanja: Većina reklamnih mreža vam pruža način da otkažete oglašavanje zasnovano na interesovanjima. Za više informacija posetite:

http://www.aboutads.info/choices/ ili http://www.youronlinechoices.com

Mobilno oglašavanje: Možete da otkažete identifikatore mobilnog oglašavanja koji se koriste za neke vrste oglašavanja zasnovanog na interesovanjima, uključujući i one koje koristimo, tako što ćete pristupiti podešavanjima na svom mobilnom telefonu (Apple ili Android) i pratiti odgovarajuća uputstva. Ako otkažete, mi ćemo ukloniti sve podatke o vama i nećemo prikupljati ili pratiti vaše podatke. To znači da ako odlučite da pristupite našim veb stranicama u budućnosti, bićete tretirani kao novi korisnik u našem sistemu.

Ne prati: Neki pretraživači, kao što su Internet Ekplorer, Firefok i Safari, takođe uključuju mogućnost prenosa Ne prati ili DNT signala. Pošto nijedan DNT standard nije usvojen, naše veb lokacije trenutno ne obrađuju niti reaguju na DNT signale. ALKALOID AD Skoplje ozbiljno shvata pitanja privatnosti i prava na sopstveni izbor i trudiće se da nastavi da prati najnovija dešavanja u vezi sa DNT-om u potrazi i primeni jedinstvenog standarda. Za više informacija o DNT-u posetite veb lokaciju All About Do Not Track website.

PROMENE USLOVA KORIŠĆENJA POLITIKE KOLAČIĆA?

Politika kolačića podložna je promeni s vremena na vreme kako bi se uključile moguće promene kolačića koje koristimo ili iz drugih operativnih, pravnih ili regulatornih razloga. Stoga vas molimo da redovno pregledate ovu politiku kolačića da biste saznali kako koristimo kolačiće i druge tehnologije za praćenje.
Datum poslednje promene 19.05.2023 Skoplje.

Оpcioni kolačići

Google Analytics sakuplja informacije koje nam omogućavaju da razumemo instrukcije sa naših veb-lokacija i da na kraju usavršimo to iskustvo da bismo Vam bolje služili. Za više informacija za Google Analytics, vidite https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

12 meseci