USLOVI KORIŠĆENJA

Ova veb lokacija je u vlasništvu
ALKALOID AD Skoplje
bul. „Aleksandar Makedonski“ br. 12
1000 Skopje
Republika Severna Makedonija

Matični broj preduzeća: 4053575
E-pošta: [email protected]
Telefon: + 389 2 310 40 00

ODREDBE I USLOVI KORIŠĆENJA SAJTA „ALKALOID“ AD SKOPJE

ALKALOID AD Skoplje (u daljem tekstu „ALKALOID“) Vam zahvaljuje na interesovanju za naše proizvode i poseti našoj veb stranici (u daljem tekstu „vebsajt“), kao i na komunikaciji sa nama putem e-pošte. Pristup i korišćenje veb stranice ALKALOID takođe znači prihvatanje sledećih uslova.

Informacije date na ovoj veb stranici su javne prirode i namenjene su samo u informativne svrhe i ne mogu se smatrati javnom ponudom ili naklonošću za kupovinu dobara, usluga ili hartija od vrednosti ALKALOID-a AD Skoplje ili drugih povezanih preduzeća, ili ne bi trebalo da služe kao osnova za donošenje odluka (uključujući i investicije) od strane partnera i klijenata na ALKALOID AD Skopje.

Ova veb stranica ne pruža medicinske i zdravstvene savete, niti služi za postavljanje medicinskih dijagnoza ili lečenje bilo kog određenog zdravstvenog problema, niti se može smatrati zamenom za stručne savete i usluge koje pružaju zdravstveni radnici. Uvek tražite savet od svog lekara ili drugog zdravstvenog radnika o svom stanju.

ALKALOID stalno nastoji da obezbedi optimalan rad i kvalitet veb stranice, kako bi informacije bile tačne i ažurne, kao i da blagovremeno otklanja povremene tehničke greške ili netačne informacije. Percepcija pruženih informacija može zavisiti od različitih faktora, uključujući naučne, poslovne, ekonomske i finansijske, iu tom pogledu posetioci ovog sajta treba da budu svesni rizika povezanih sa pogrešnim tumačenjem datih informacija. Posetioci veb-sajta su svesni da ovom sajtu pristupaju na sopstvenu odgovornost, kao i bilo kojoj drugoj veb stranici koja je povezana sa ovim sajtom. ALKALOID, kao i svako drugo pravno lice koje je učestvovalo u izradi, realizaciji i održavanju ove veb stranice, IZRIČITO ODBIJA odgovornost za bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, posledičnu ili kaznenu štetu koja nastane ili može nastati pristupom, upotrebom ili nemogućnost korišćenja našeg sajta ili veb-sajtova povezanih sa ovom veb-stranicom, kao i oštećenje računarske opreme ili bilo koje druge imovine korisnika. ALKALOID odbacuje svaku odgovornost za štetu uzrokovanu direktnom ili indirektnom radnjom ili neaktivnošću koju ste preduzeli na osnovu informacija, usluga ili sadržaja ove veb stranice. Iako se trudimo da osiguramo da su informacije na ovom sajtu tačne, potpune i blagovremene, ne dajemo nikakve izjave niti IZRIČITO ODBIJAMO bilo kakvu odgovornost za štetu ili gubitak koji proističe iz netačnih, nepotpunih i neblagovremenih informacija na veb stranici.

ALKALOID zadržava pravo da u bilo kom trenutku, iz bilo kog razloga i bez prethodnog obaveštenja izvrši promene u sadržaju veb stranice ili da u potpunosti prekine njen rad, ne preuzimajući na taj način nikakvu odgovornost za moguće posledice takvih promena.

Ova veb lokacija može biti povezana sa drugim veb lokacijama kojima možete pristupiti. ALKALOID odbija bilo kakvu odgovornost i ne garantuje posetiocima koji pristupaju drugim veb lokacijama za tačnost, autentičnost i, uopšte, bilo koje druge informacije sadržane na veb lokacijama trećih strana. Stoga preporučujemo da posetioci ovih veb lokacija budu obavešteni o uslovima korišćenja i usluge, uključujući politiku privatnosti koja se primenjuje na ove veb stranice trećih strana.

Ova veb stranica sadrži materijale, uključujući tekst, žigove, fotografije, filmove, PDF-ove i druge slike i zvuk, koji su zaštićeni autorskim pravom ili drugim pravima intelektualne svojine. Ova prava su vlasništvo ALKALOID-a ili su licencirana od strane vlasnika autorskih prava za korišćenje kao deo ove veb stranice. Bilo kakvo umnožavanje, prenos, kopiranje, umnožavanje ili korišćenje ovih materijala nije dozvoljeno bez pismene dozvole ALKALOID-a. Zahtev za korišćenje morate poslati ALKALOID-u na sledeću e-mail adresu: [email protected]